пї Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC - Công ty TNHH TNC Việt Nam

0976 253 767

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Trong quá trình lập Báo cáo tài chính thì thuyết minh Báo cáo tài chính là một trong những công việc quan trọng cần phải làm. Vậy cần lưu ý gì khi lập thuyết minh Báo cáo tài chính hay nộp Bản thuyết minh BCTC qua mạng như thế nào hãy cùng tìm hiểu nhé!

I. Thuyết minh Báo cáo tài chính 

1. Thuyết minh Báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh Báo cáo tài chính là bản được lập ra để giải thích những thông tin và bổ sung ý nghĩ cho chung để người đọc nắm rõ về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Khi đọc Bản thuyết minh Báo cáo tài chính bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể hiểu một cách đầy đủ và chính xác nhất về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

2. Thuyết minh BCTC gồm những nội dung nào?

Dù cách viết khác nhau, nhưng tựu chung lại mỗi Bản thuyết minh Báo cáo tài chính thường gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
  • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
  • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
  • Các chính sách kế toán áp dụng
  • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán
  • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD
  • Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong Báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ

Tải về Thuyết minh BCTC

Tải về phần mềm kế toán excel theo TT 133

DANH MỤC
TAGS
Chia sẻ qua

BÌNH LUẬN

Wordpress (0)
Disqus ( )