0976 253 767

Chi tiết phần mềm kế toán TNC ACC 9.0

Chi tiết phần mềm kế toán TNC ACC 9.0

+ Các module cơ bản của TNC Accounting

–          Kế toán tổng hợp

–          Kế toán vốn bằng tiền

–          Kế toán công nợ

–          Kế toán bán hàng

–          Kế toán mua hàng

–          Kế toán hàng tồn kho

–          Kế toán tài sản dụng cụ

–          Kế toán chi phí giá thành

–          Báo cáo thuế

–          Báo cáo tài chính

–          Sổ sách kế toán

–          Hệ thống

+ Các module chức năng mở rộng của TNC Accounting

–          Quản lý mua hàng

–          Quản lý bán hàng

–          Quản lý sản xuất

–          Danh mục từ điển kế toán tài chính

–          Hệ thống báo cáo thuế

–          Báo cáo quản trị

+ Qui trình cung cấp và triển khai TNC Accounting

–          Khảo sát yêu cầu quản lý của khách hàng

–          Gửi tài liệu mô tả giải pháp tới khách hàng

–          Gửi báo giá tới khách hàng

–          Ký hợp đồng với khách hàng

–          Thống nhất kế hoạch triển khai với khách hàng

–          Tiến hành triển khai ứng dụng phần mềm

+ Sản phẩm dịch vụ và chế độ bảo hành

–          Cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm, cài đặt phần mềm trên một máy gọi là máy chủ và không giới hạn số lượng máy trạm cháy phần mềm thông qua mạng LAN.

–          Cung cấp theo bản quyền sử dụng phần mềm: Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt lại phần mềm khi có sự cố, đĩa CD bộ cài phần mềm

–          Đào tạo sử dụng trực tiếp theo dự kiến kế hoạch triển khai

–          Bảo hành: Dịch vụ bảo hành hệ thống chương trình là hoạt động hỗ trợ bảo đảm cho hệ thống chương trình làm việc tốt sau khi cài đặt. Các công việc chính bao gồm:

o       Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của người dùng qua điện thoại, fax, email, Internet, hoặc tại chỗ người dùng

o       Sửa lỗi kỹ thuật của phần mềm khi người sử dụng gặp sự cố và có yêu cầu cụ thể

o       Bảo đảm tính tương thích giữa phiên bản hiện tại của phần mềm và các phiên bản mới kế tiếp (trong trường hợp người sự dụng muốn thay đổi và cập nhật thêm nhiều tính năng mới về mặt chương trình)

o       Tất cả các dữ liệu hư hỏng, chương trình bị mất sẽ được cài đặt lại (nếu có thể)

–          Các vấn đề ngoài phạm vi bảo hành: Virus tấn công từ Internet, Hư hỏng vật lý máy móc thiết bị, Thiên tai, Lỗi gây ra do người sử dụng cố ý xóa dữ liệu, format đĩa cứng.

Phụ trách kinh doanh

Nguyễn Văn Trăm
Mobile: 076253767, Email: tramtnc@gmail.com

 

DANH MỤC
TAGS
Chia sẻ qua

BÌNH LUẬN

Wordpress (0)
Disqus ( )