0976 253 767

MẪU HỢP ĐỒNG MƯỢN TIỀN ĐỂ BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

TNCVIETNAM- Tháng Tư 5, 2020

Mẫu hợp đồng mượn tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kích vào DownLoad ... Đọc tiếp

MẪU CÔNG VĂN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀO NĂM SAU KHI HOẠT ĐỘNG CHƯA ĐỦ 90 NGÀY

TNCVIETNAM- Tháng Tư 5, 2020

MẪU CÔNG VĂN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀO NĂM SAU KHI HOẠT ĐỘNG CHƯA ĐỦ 90 NGÀY Kích vào DownLoad ... Đọc tiếp

MẪU CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN CHẬM NỘP VÌ DỊCH BỆNH COVID 19

TNCVIETNAM- Tháng Tư 5, 2020

Mẫu công văn xin gia hạn nộp thuế, miễn chậm nộp vì dịch bệnh Covid 19 theo thông tư số 156/2013/TT-BTC căn cứ vào hướng ... Đọc tiếp

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

TNCVIETNAM- Tháng Tư 5, 2020

Trong quá trình lập Báo cáo tài chính thì thuyết minh Báo cáo tài chính là một trong những công việc quan trọng cần phải ... Đọc tiếp

ƯU – NHƯỢC ĐIỂM KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

TNCVIETNAM- Tháng Mười 15, 2019

ƯU – NHƯỢC ĐIỂM KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Theo mục tiêu của ngành Tài chính, đến năm 2020 sẽ có 90% doanh ... Đọc tiếp

Tư vấn thủ tục thành lập công ty nhanh nhất Hà Nội

TNCVIETNAM- Tháng Mười 15, 2019

TRỌN GÓI THÀNH LẬP 899.000 VNĐ Chi phí bao gồm Đăng ký kinh doanh, Dấu tròn công ty & Công bố và các dịch vụ ... Đọc tiếp

Cách sử dụng hóa đơn điện tử

TNCVIETNAM- Tháng Mười 15, 2019

Cách sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 và NĐ 119 được quy định cụ thể ra sao, hóa đơn điện tử lưu ... Đọc tiếp