Thứ sáu, Ngày 19/01/2018 
 
Kế toán thuế TNC Văn bản thuế Luật Doanh nghiệp Kỹ năng mềm Tuyển dụng
 
Trang chủ > iHTKK >Văn bản thuế
Quy định về chính sách tiền lương, chế độ lao động, quản lý lao động: Quy định về chính sách tiền lương, chế độ lao động, quản lý lao động:

Thông tư 13/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

 

Chi tiết »

Quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp: Quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp:

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

 

Chi tiết »

Thuế GTGT theo Thông tư 65/2013/TT-BTC Thuế GTGT theo Thông tư 65/2013/TT-BTC

Ngày 17/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổ, bổ sung thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.

Chi tiết »

Nghị quyết 02/NQ-CP - Thông tư 16/2013/TT-BTC Nghị quyết 02/NQ-CP - Thông tư 16/2013/TT-BTC

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

Chi tiết »

Quy định liên quan đến thanh tra, khiếu nại tố cáo về thuế: Quy định liên quan đến thanh tra, khiếu nại tố cáo về thuế:

Chi tiết »

Quy định về xử lý vi phạm pháp luật, cưỡng chế về thuế: Quy định về xử lý vi phạm pháp luật, cưỡng chế về thuế:

Chi tiết »

Quy định về quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế: Quy định về quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế:

Chi tiết »

Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN: Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN:

Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN:

Chi tiết »

Quy định về đăng ký, khấu trừ, thu nộp thuế TNCN: Quy định về đăng ký, khấu trừ, thu nộp thuế TNCN:

Quy định về đăng ký, khấu trừ, thu nộp thuế TNCN:

Chi tiết »

Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hd thi hành NĐ 51 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hd thi hành NĐ 51

Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn; kiểm tra, thanh tra về hoá đơn.

Chi tiết »

Những điểm cần chú ý thông tư 64/2013/TT-BTC Những điểm cần chú ý thông tư 64/2013/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chi tiết »

Phiên bản kế toán thuế dùng cho các nhân Phiên bản kế toán thuế dùng cho các nhân

TNC cung cấp phần mềm kế toán cho cá nhân làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho nhiều Công ty với chi phí và chính sách hấp dẫn

Chi tiết »

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012 Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2012.

Chi tiết »

Toàn văn Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP Toàn văn Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

Chi tiết »

Nghị quyết 02/NQ-CP - Thông tư 16/2013/TT-BTC Nghị quyết 02/NQ-CP - Thông tư 16/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 16

 

Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách

 

 

Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

 

của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho

 

sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu


Chi tiết »

HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  2- Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (mẫu tham khảo GT2);

Chi tiết »

HỒ SƠ TẠM NGỪNG KINH DOANH HỒ SƠ TẠM NGỪNG KINH DOANH

  1- Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định);

Chi tiết »

Nghị quyết số:  08/2011/QH13 - Về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị quyết số: 08/2011/QH13 - Về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 VỀ BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ

 

NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

Chi tiết »

Thời hạn nộp thuế môn bài - Mức thuế môn bài 2012 Thời hạn nộp thuế môn bài - Mức thuế môn bài 2012
- Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch.
- Cơ sở mới ra kinh doanh  nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Chi tiết »

Mẫu TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI Mẫu TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................

Chi tiết »

Page (3/6)  First  1  2  3  4  5  6 ... Last 
iHTKK , Văn bản thuế ,TNC software - TNC Việt Nam|Phần mềm quản lý doanh nghiệp| Phần mềm kế toán quản trị| Phần mềm kế toán sản xuất| Phần mềm kế toán bán hàng| Phần mềm kế toán Xây dựng|, trang 3
 
Tin nổi bật
Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016 Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016
Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu? Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu?
Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN
Bộ Tài chính: Công bố bãi bỏ 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế Bộ Tài chính: Công bố bãi bỏ 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế
Những thay đổi quan trọng về thuế, kế toán và phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong năm 2013 Những thay đổi quan trọng về thuế, kế toán và phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong năm 2013
LIÊN HỆ

 Hotline 24/7

0936 268 883


 www.tncsoft.com

nvtram@gmail.com

 

      Hỗ trợ khách hàng

   04 2211 8255
    0976 253 767
    0936 268 883
    0988 621 554
   04 2211 8183
    0902 168 283
phần mềm hay

khách hàng
THỐNG KÊ
Khách online: 1
Tổng truy cập: 1567391

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ Báo giá iHTKK Tải về KH Lên đầu trang

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC VIỆT NAM

Add: 266 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04 2211 8255 - 04 2321 1883 - Emai: tramtnc@gmail.com

Coppyright © 2006 - 2011 by TNC Corp., JSC. All right reserved.