Thứ hai, Ngày 27/05/2019 
 
Kế toán thuế TNC Văn bản thuế Luật Doanh nghiệp Kỹ năng mềm Tuyển dụng
 
Trang chủ > iHTKK >Văn bản thuế
Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 v/v triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 v/v triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 v/v triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN


Chi tiết »

Công văn số 1267/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính về mất hóa đơn Công văn số 1267/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính về mất hóa đơn

Công văn số 1267/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính về mất hóa đơn

Chi tiết »

Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế


Chi tiết »

Hàng loạt chính sách “sát sườn” có hiệu lực từ ngày 1/7 Hàng loạt chính sách “sát sườn” có hiệu lực từ ngày 1/7

Hàng loạt chính sách “sát sườn” có hiệu lực từ ngày 1/7

Chi tiết »

Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013


Chi tiết »

Một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT Một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

Một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

Chi tiết »

Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Sự thay đổi cần thiết bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho NNT Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Sự thay đổi cần thiết bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho NNT

Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Sự thay đổi cần thiết bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho NNT

Chi tiết »

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

Chi tiết »

Hướng dẫn thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể Hướng dẫn thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể

Công văn 2079/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN đối với khoản lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn của Công ty TNHH và thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập

Chi tiết »

Luật thuế Giá trị gia tăng của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Luật thuế Giá trị gia tăng của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết »

Quy định về các quy trình liên quan đến thuế: Quy định về các quy trình liên quan đến thuế:

Quyết định 601/QĐ-TCT năm 2012 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Chi tiết »

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2012 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2012

Nghị quyết 68/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


Chi tiết »

Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế: Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

Quyết định 316/QĐ-BTC ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Chi tiết »

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Thông tư 13/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi tiết »

Quy định về khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế: Quy định về khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi tiết »

Quy định liên quan đến cán bộ công chức ngành thuế: Quy định liên quan đến cán bộ công chức ngành thuế:

Quyết định 2240/QĐ-TCT về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công, viên chức ngành thuế


Chi tiết »

Thủ tục tham gia BHXH Thủ tục hồ sơ - Đơn vị mới  Thủ tục khá rườm rà, phức tạp, mỗi nơi mỗi kiểu để hành Doanh nghiệp Thủ tục tham gia BHXH Thủ tục hồ sơ - Đơn vị mới Thủ tục khá rườm rà, phức tạp, mỗi nơi mỗi kiểu để hành Doanh nghiệp

Thủ tục khá rườm rà, phức tạp, mỗi nơi mỗi kiểu để hành Doanh nghiệp

Chi tiết »

Quy định về mức lương tối thiểu, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: Quy định về mức lương tối thiểu, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội:

Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Chi tiết »

Bộ Luật lao động 2012 (có hiệu lực 1/5/2013) Bộ Luật lao động 2012 (có hiệu lực 1/5/2013)

Bộ Luật lao động 2012 (P5: Quản lý NN, thanh tra xử phạt pháp luật lao động)

 

Chi tiết »

Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn: Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn:

Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn:

Chi tiết »

Page (2/6)  First  1  2  3  4  5  6 ... Last 
iHTKK , Văn bản thuế ,TNC software - TNC Việt Nam|Phần mềm quản lý doanh nghiệp| Phần mềm kế toán quản trị| Phần mềm kế toán sản xuất| Phần mềm kế toán bán hàng| Phần mềm kế toán Xây dựng|, trang 2
 
Tin nổi bật
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4 Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4
Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất
Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016 Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016
Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu? Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu?
Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN
LIÊN HỆ

 Hotline 24/7

0936 268 883


 www.tncsoft.com

nvtram@gmail.com

 

      Hỗ trợ khách hàng

   04 2211 8255
    0976 253 767
    0936 268 883
    0988 621 554
   04 2211 8183
    0902 168 283
phần mềm hay

khách hàng
THỐNG KÊ
Khách online: 1
Tổng truy cập: 1862030

Trang chủ Giới thiệu PM kế toán Đại lý thuế Hàng hóa iHTKK Tải về KH Lên đầu trang

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC VIỆT NAM

Add: 266 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04 2211 8255 - 04 2321 1883 - Emai: tramtnc@gmail.com

Coppyright © 2006 - 2011 by TNC Corp., JSC. All right reserved.