Chủ nhật, Ngày 15/09/2019 
 
  TNC ACC 9.0   TNC Finance 9.0   TNC ERP.Net   TNC HRM-CRM   Kê khai thuế qua mạng
 
TNC HRM | Nhân sự Tiền lương,TNC software - TNC Việt Nam|Phần mềm quản lý doanh nghiệp| Phần mềm kế toán quản trị| Phần mềm kế toán sản xuất| Phần mềm kế toán bán hàng| Phần mềm kế toán Xây dựng|
Trang chủ > Soft kế toán > TNC HRM-CRM

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG TNC HRM 8.5

 

-    Cập nhật hệ số lương, lương cơ bản, phục cấp, trách nhiệm

-     Cập nhật tạm ứng

-     Cập nhật công tháng

-   Cập nhật chỉ tiêu tính lương sản phẩm/ doanh số

-       Tổng hợp lương

 

Giải pháp kết nối nguồn lực doanh nghiệp HRM

CÁC MODULE CHỨC NĂNG CỦA TNC HRM
1. Quản trị hệ thống

-    Khai báo các tham số chung về quản trị nhân sự, thông tin về tổ chức

-       Khai báo người truy cập và phân cấp phân quyền sử dụng

-       Sao lưu, khôi phục dữ liệu

TNC -HRM phân quyền sử dụng theo nhiều lớp: Module, chức năng, quyền chi tiết Thêm mới, Sửa, Xoá, Xem. Sử dụng Hệ CSDL SQL Server 2000/2005 đảm bảo cho dữ liệu nhân sự được bảo mật an toàn, tốc độ truy cập nhanh trên máy chủ và máy trạm, cơ chế sao lưu, khôi phục linh động.

 2.    Danh mục từ điển

Hệ thống phong phú với 30 danh mục từ điển làm cơ sở khai báo hồ sơ nhân sự và tính lương, BHXH, BHYT.

 1. Danh mục quốc tịch

 16. Danh mục nghề nghiệp đào tạo

 2. Danh mục tôn giáo

 17. Danh mục trường đào tạo

 3. Danh mục dân tộc

 18. Danh mục hệ đào tạo

 4. Danh mục tỉnh huyện xã

 19. Danh mục chức vụ chuyên môn

 5. Danh mục chính sách

 20. Danh mục khoá đào tạo trong công ty

 6. Danh mục thành phần gia đình

 21. Danh mục sổ bảo hiểm

 7. Danh mục bộ phận/phòng ban

 22. Danh mục hình thức nghỉ

 8. Danh mục hình thức hợp đồng

 23. Danh mục thời gian

 9. Danh mục chế độ nghỉ

 24. Danh mục thuế thu nhập

 10. Danh mục chế độ làm việc

 25. Danh mục các khoản thu nhập

 11. Danh mục lý do thôi việc

 26. Danh mục các khoản khấu trừ 

 12. Danh mục quan hệ gia đình

 27. Danh mục nhóm thời gian tính lương

 13. Danh mục trình độ văn hoá

 28. Danh mục vị trí tuyển dụng

 14. Danh mục trình độ ngoại ngữ

 29. Danh mục xếp loại nhân viên

 15. Danh mục trình độ tin học

 30. Danh mục chỉ tiêu xếp loại

3.    Quản lý hồ sơ nhân viên

-       Cập nhật hồ sơ nhân viên

-       Cập nhật theo dõi nghỉ

-       Tạo thẻ nhân viên

  Thông tin cập nhật hồ sơ nhân viên

 1. Thông tin cá nhân

 2. Thông tin gia đình

 3. Quá trình đào tạo

 4. Quá trình công tác

 5. Qúa trình hợp đồng

 6. Qúa trình tăng lương

 7. Điều động nội bộ

 8. Khen thưởng

 9. Kỷ luật

  Danh sách mẫu biểu về nhân sự

  1. Trích yếu nhân viên

 2. Hồ sơ nhân viên

 3. Danh sách lao động (Mẫu 1)

 4. Danh sách lao động (Mẫu 2)

 5. Báo cáo thống kê nhân sự

 6. Danh sách thông tin sinh nhật

 7. Danh sách khen thưởng/kỷ luật

 8. In thẻ nhân viên

 9. DS NV nghỉ làm/thời điểm đi làm

Tạo được mã số, mã vạch, chèn ảnh đối với mỗi nhân viên

4.    Quản lý chấm công

  Chấm công nhân viên:

-      Cập nhật số công tổng hợp

-      Chấm công bằng thẻ mã vạch hàng ngày

  Danh sách báo cáo:

 1. Bảng công chi tiết của từng nhân viên

 2. Bảng chấm công theo từng phòng ban/Toàn công ty

 3. Báo cáo nghỉ làm, đi muộn, về sớm, ...

5.    Quản lý lương và bảo hiểm

-       Cập nhật hệ số lương, lương cơ bản, phục cấp, trách nhiệm

-       Cập nhật tạm ứng

-       Cập nhật công tháng

-       Cập nhật chỉ tiêu tính lương sản phẩm/doanh số

-       Tổng hợp lương

Danh sách báo cáo lương

 1. Bảng lương chi tiết một nhân viên

 2. Bảng lương tháng theo phòng ban/toàn công ty

 3. Các báo cáo lương thành phần: Lương thời gian, sản phẩm, ...

 4. Bảng BHXH theo mẫu 02

 5. Bảng BHXH theo mẫu 03

6.    Quản trị tổng hợp

-       Đánh giá xếp loại nhân viên

-       Báo cáo phân tích thống kê nhân sự/lương

 1. Thống kê thu nhập bình quân

 2. Thống kê số lượng nhân sự theo: Nam giới, nữ giới, phòng ban, trình độ, chuyên môn, tuổi, ... 
 
Tin nổi bật
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4 Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4
Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất
Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016 Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016
Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu? Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu?
Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN
LIÊN HỆ

 Hotline 24/7

0936 268 883


 www.tncsoft.com

nvtram@gmail.com

 

      Hỗ trợ khách hàng

   03 2767 2586
    0976 253 767
    0936 268 883
    0988 621 554
   03 2767 2586
    0902 168 283
phần mềm hay

khách hàng
THỐNG KÊ
Khách online: 2
Tổng truy cập: 1981674

Trang chủ Giới thiệu Soft kế toán Đại lý thuế Hàng hóa iHTKK Tải về KH Lên đầu trang

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC VIỆT NAM

Add: 266 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04 2211 8255 - 04 2321 1883 - Emai: tramtnc@gmail.com

Coppyright © 2006 - 2011 by TNC Corp., JSC. All right reserved.