Chủ nhật, Ngày 15/09/2019 
 
  TNC ACC 9.0   TNC Finance 9.0   TNC ERP.Net   TNC HRM-CRM   Kê khai thuế qua mạng
 
Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp | hệ thống ERP, Phần mềm erp,TNC software - TNC Việt Nam|Phần mềm quản lý doanh nghiệp| Phần mềm kế toán quản trị| Phần mềm kế toán sản xuất| Phần mềm kế toán bán hàng| Phần mềm kế toán Xây dựng|
Trang chủ > Soft kế toán > TNC ERP.Net

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ TNC FINANCE 9.i-> i.NET

“Những doanh nghiệp tiên tiến không còn hài lòng với các phần mềm kế toán, vật tư và quản lý nhân sự tiền lương …. riêng lẻ nữa, họ mong muốn có các giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện”

 

Được xây dựng và phát triển trên cơ sở thực tế quản trị - quản lý tài chính của doanh nghiệp và các quy định của Bộ tài chính cùng với các chuẩn mực kế toán mới nhất của Việt Nam, "Phần mềm quản trị tài chính - kế toán TNC" không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng những yêu cầu quản lý kế toán thông thường mà nó còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản trị tài chính toàn diện. Với phần mềm TNC các công việc tập hợp và liên kết dữ liệu giữa các bộ phận kế toán, kinh doanh, vật tư, kho hàng, nhân sự … được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, thuận thiện và không bị chồng chéo (Dữ liệu được nhập tại một đầu vào “1 công đoạn của 1 bộ phận” và sử dụng qua nhiều bộ phận với nhiều kết quả báo cáo đầu ra).

CÁC MODUL CỦA TNC.NET

1. TNC.ACC: Quản lý tài chính kế toán (Accounting system)
2. TNC.OPS: Quản lý đơn hàng (Order Processing System)
3. TNC.SMS: Quản lý bán hàng (Sale Management System)
4. TNC.STM: Quản lý kho (Stock Management)
5. TNC.IAM: Quản lý thiết bị và tài sản (Instrument & Asset Man)
6. TNC.MRP: Quản trị sản xuất (Manufacture Resource Planning)
7. TNC.HRM: Quản lý nhân sự
8. TNC.TKM: Quản lý chấm công (Timekeeper System)
9. TNC.SLM: Tính lương (Salary Management)
10. TNC.SYS: Quản trị hệ thống

 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

TNC ERP.NET

Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp TNC ERP.NET

 

 

 

 

 

 

 GIỚI THIỆU

Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp TNC.ERP được thiết kế theo mô hình và tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty và loại bỏ các đường truyền kết nối phức tạp giữa các hệ thống máy tính riêng lẻ không “khớp” với nhau. TNC.ERP tạo ra liên kết các phòng ban với nhau và trong nội bộ các phòng ban, hình thành quy trình, trình tự xử lý nghiệp vụ để thành viên trong công ty tuân theo.
TNC.ERP là hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm toán, phân tích, điều hành, TNC.ERP giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của các tác nhân bên ngoài. TNC.ERP là sản phẩm phần mềm mở theo đặc thù của doanh nghiệp có thể xử lý tất cả các giao dịch của doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thống nhất.

Công nghệ
Framework: Microsoft .NET 2005
Database: Microsoft SQL Server 2005/Oracle 8i/9i/10G
Mô hình: 3 lớp

Đối tượng
Hầu hết các mô hình doanh nghiệp: Thương mại, sản xuất, xây dựng, …

Ưu điểm nổi bật
+ Được thiết kế theo từng phần nghiệp vụ (module): với từng chức năng, nhiệm vụ sẽ một module phần mềm tương ứng.
+ Có tính tích hợp chặt chẽ: Việc tích hợp các module cho phép kế thừa thông tin giữa các phòng, ban; đảm bảo đồng nhất thông tin, giảm việc cập nhật xử lý dữ liệu tại nhiều nơi; cho phép thiết lập các quy trình luân chuyển nghiệp vụ giữa các phòng ban. Cung cấp thông tin nhất quán, kịp thời cho quá trình ra quyết định và đánh giá hoạt động tạo khả năng đưa quá trình quyết định xuống các cấp thấp hơn trong doanh nghiệp; điều đó giúp các cấp lãnh đạo có nhiều thời gian xây dựng, phát triển chiến lược công ty.
+ Có khả năng phân tích quản trị: TNC.ERP cho phép phân tích dựa trên các trung tâm chi phí (cost center) hay chiều phân tích (dimension); qua đó, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.      
+ Tính mở: Với TNC.ERP có thể thiết lập các thông số để thích ứng với thực tế (cấu hình hệ thống). Thông qua thay đổi thông số, người dùng có thể thiết lập quy trình quản lý mới trong DN. Với cách này DN có thể thêm, mở rộng quy trình quản lý của mình khi cần. Hệ thống đảm bảo có kiến trúc mở có thể thêm các tính năng mới trong tương lai.
+ TNC.ERP luôn luôn tuân thủ, cập nhật các chuẩn nghiệp vụ và các quyết định mới nhất của Bộ Tài Chính quy định.
+ An toàn và bảo mật là vấn đề rất quan trọng trong quản lý tài chính. TNC.ERP đã áp dụng công nghệ bảo mật đa lớp với nhiều mức bảo mật khác nhau, bao gồm: bức tường lửa, bảo mật máy chủ, bảo mật đường truyền, mã hóa thông tin trên mạng nhằm đảm bảo tuyệt đối các thông tin về tài chính của doanh nghiệp.

Các phần mềm tích hợp trong hệ thống TNC.ERP
Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp TNC.ERP là 1 sản phẩm ERP mở rộng CEA (comprehensive enterprise applications) với 9 modules PlugAndPlay được tích hợp vào trong sản phẩm.
(Các Module phần mềm này có thể tách dời hệ thống và hoạt động độc lập như một phần mềm chuyên dụng)
1. TNC.ACC: Quản lý tài chính kế toán (Accounting system)
2. TNC.OPS: Quản lý đơn hàng (Order Processing System)
3. TNC.SMS: Quản lý bán hàng (Sale Management System)
4. TNC.STM: Quản lý kho (Stock Management)
5. TNC.IAM: Quản lý thiết bị và tài sản (Instrument & Asset Man)
6. TNC.MRP: Quản trị sản xuất (Manufacture Resource Planning)
7. TNC.HRM: Quản lý nhân sự
8. TNC.TKM: Quản lý chấm công (Timekeeper System)
9. TNC.SLM: Tính lương (Salary Management)
10. TNC.SYS: Quản trị hệ thống

CHI TIẾT CÁC MODULE NHƯ SAU:


TNC.ACC: Quản lý tài chính kế toán (Accounting system)

Module Quản lý Tài chính Kế toán gồm 7 sub Modules được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn kế toán Việt Nam. Những số liệu tập hợp luân chuyển từ các phòng ban khác được kế thừa, xử lý thống nhất trên cùng một Cơ sở dữ liệu. Phòng Kế toán không phải nhập lại toàn bộ chứng từ phát sinh mà chỉ thực hiện xử lý số liệu theo đúng trình tự, quy trình, chức năng và nhiệm vụ được giao.

TNC.OPS: Quản lý đơn hàng (Order Processing System)

Module TNC.OPS bao gồm 2 sub module là : SO Đơn hàng người mua (Sale Order) và PO Đơn đặt hàng người bán (Purchase Order). Chức năng chủ yếu của Module này là giúp các nhân viên kế hoạch, soạn đơn hàng theo dõi tiến độ thực hiện các đơn mua hàng và bán hàng hóa, vật tư. SO - Đơn hàng mua còn giúp phòng kế hoạch lập kế hoạch sản xuất, lập lệnh sản xuất.

TNC.SMS: Quản lý bán hàng (Sale Management System)

Module Quản lý Bán hàng có các chức năng hỗ trợ cho nhân viên bán hàng như ghi nhận và lưu giữ tất cả thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm dịch vụ; có các chức năng hỗ trợ để gia tăng hiệu quả công tác bán hàng như theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình biến động của thị trường..; có các chức năng hỗ trợ nhà quản lý như phân tích hiệu quả kinh doanh, hiêu quả làm việc của nhân viên, lập báo cáo, thống kê và lập kế hoạch. Đồng thời, đây cũng là cánh tay đắc lực hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động Marketing.

TNC.STM: Quản lý kho (Stock Management)

Theo dõi nhập, xuất, tồn kho theo từng kho,nhóm hàng, mã hàng, đơn hàng (khách hàng đặt hàng). Quản lý tổng kho cho phép liên kết số liệu với bộ phận kế toán tạo nên một quy trình khép kín từ khâu nhập, xuất vật tư, hàng hóa của bộ phận kho đến khâu kiểm tra, định khoản chốt số liệu của phòng kế toán.
Với Moudule này giúp doanh nghiệp, nhà quản lý giảm được thời gian luân chuẩn chứng từ, tiết kiệm được công sức, không phải nhập số liệu 2 lần (1 lần từ bộ phận quản lý kho và 1 lần nhập lại từ phòng kế toán - kế toán vật tư). Nhưng ưu điểm nhất là giúp cho thời gian thống kê, phân tích số liệu trở nên đơn giản, nhanh chóng. Khắc phục hoàn toàn tình trạng số liệu của bộ phận quản lý kho chênh lệch với số liệu của phòng kế toán.

TNC.IAM: Quản lý thiết bị và tài sản (Instrument & Asset Management)

Module TNC.IAM quản lý tất cả các thông tin liên quan đến trang thiết bị, tài sản trong doanh nghiệp. Module này có mối liên hệ chặt chẽ với Module TNC.MAM Quản trị sản xuất khi lập kế hoạch sử dụng các trang thiết bị phục vụ sản xuất.

TNC.MRP: Quản trị sản xuất (Manufacture Resource Planning)

Module Quản trị sản xuất chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên quan đến Kế hoạch sản xuất và quá trình sản xuất. Quản trị sản xuất là công cụ để cung cấp các thông tin kịp thời cho người điều hành nắm bắt được tiến độ sản xuất so với kế hoạch đề ra, có các điều chỉnh kịp thời, trong trường hợp sự cố, hoặc do những lý do khách quan, chủ quan mà tiến độ diễn ra không đúng kế hoạch. Trong trường hợp đặc biệt có thể điều chỉnh lại cả kế hoạch sản xuất.
Module quản trị sản xuất có điểm xuất phát là sản phẩm. Bắt đầu từ việc khai báo cấu trúc sản phẩm theo nguyên vật liệu, các chi phí và các nguồn lực khác bao gồm máy móc, thiết bị và nhân công... Về phương diện kế toán là cấu trúc chi phí của sản phẩm, về phương diện điều hành sản xuất là cấu trúc các nguồn lực phục vụ sản xuất ra sản phẩm. Các chưc năng của TNC.MAM gồm:Khai báo cấu trúc thành phẩm (BOM); Lên giá thành kế hoạch; So sánh tiến độ thực tế và kế hoạch; Cập nhật số lượng sản lượng sản xuất cho từng xí nghiệp, công đoạn và từng công nhân.

TNC.HRM: Quản lý nhân sự

Lập hồ sơ lý lịch theo từng phòng ban, bộ phận. Quản lý tiền lương, BHXH, BHYT (được thiết kế dựa trên Quyết định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và theo chế độ tiền lương của Nhà nước áp dụng cho mọi loại hình Doanh nghiệp). Quản lý số lượng lao động của các bộ phận; Theo dõi kỷ luật lao động; Theo dõi tăng giảm lao động; Theo dõi các quá trình (tăng lương, nghỉ phép, đào tạo, khen thưởng ...) Lập các báo cáo chi tiết về nhân sự

TNC.TKM: Quản lý chấm công (Timekeeper System)

Cho phép chấm công theo ngày công hành chính, theo sản phẩm, chấm công làm thêm giờ, chấm công thời vụ. Áp dụng các công nghệ nhận dạng hiện đại như mã vạch, thẻ từ, polyme, sinh học.Chương trình liên kết, kế thừa sử dụng chung CSDL với Module nhân sự để quản lý chấm công cho nhân viên cũng như có thể vận hành độc lập.

TNC.SLM: Tính lương (Salary Management)

Xây dựng hệ thống tính đơn giá chuẩn cho từng đơn hàng. Xây dựng dây chuyền cập nhật sản lượng cho từng công nhân một cách nhanh nhất, chính xác nhất và có thể kiểm tra được. Tự động cập nhật ngày công, sản lượng và một số đầu vào phát sinh khác lên hệ thống tính lương. Lập bảng lương và in lương theo mẫu của doanh nghiệp. In được quĩ tiền lương công nhân đã nghỉ việc và công nhân còn làm việc tại công ty...
Hệ thống báo cáo được hỗ trợ với công cụ thiết kế và lập báo cáo động, người dùng có thể tự thiết kế ra những báo cáo theo nhu cầu công việc. Hệ thống báo cáo động giúp người dùng lập các báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo một cách nhanh chóng và chính xác.

TNC.SYS:  Quản trị hệ thống

Cho phép khai báo, sửa đổi, xóa và phân quyền cho từng người sử dụng theo từng phần hành và chức năng của chương trình. Đồng thời cho phép phân quyền đến từng phạm vi phân vùng dữ liệu, chi tiết đến từng thao tác (thêm. sửa, xóa) cho từng người sử dụng. Module TNC.SYS có thể phân quyền sử dụng theo từng phòng ban, tức là mỗi phòng ban chỉ được phép truy cập và điều chỉnh số liệu trong phạm vi của phòng ban đó.

 

 

 
 
Tin nổi bật
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4 Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4
Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất
Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016 Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016
Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu? Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu?
Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN
LIÊN HỆ

 Hotline 24/7

0936 268 883


 www.tncsoft.com

nvtram@gmail.com

 

      Hỗ trợ khách hàng

   03 2767 2586
    0976 253 767
    0936 268 883
    0988 621 554
   03 2767 2586
    0902 168 283
phần mềm hay

khách hàng
THỐNG KÊ
Khách online: 2
Tổng truy cập: 1981626

Trang chủ Giới thiệu Soft kế toán Đại lý thuế Hàng hóa iHTKK Tải về KH Lên đầu trang

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC VIỆT NAM

Add: 266 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04 2211 8255 - 04 2321 1883 - Emai: tramtnc@gmail.com

Coppyright © 2006 - 2011 by TNC Corp., JSC. All right reserved.