Chủ nhật, Ngày 15/09/2019 
 
Kế toán thuế TNC Văn bản thuế Luật Doanh nghiệp Kỹ năng mềm Tuyển dụng
 
Trang chủ > iHTKK > Kế toán thuế TNC
  Những thay đổi quan trọng về thuế, kế toán và phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong năm 2013 Những thay đổi quan trọng về thuế, kế toán và phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong năm 2013 , TNC software - TNC Việt Nam|Phần mềm quản lý doanh nghiệp| Phần mềm kế toán quản trị| Phần mềm kế toán sản xuất| Phần mềm kế toán bán hàng| Phần mềm kế toán Xây dựng|
 

Những thay đổi quan trọng về thuế, kế toán và phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong năm 2013

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế hiệu lực từ 1/7/2013 sẽ nâng đáng kể mức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về thuế

1. Tăng mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 1/7/2013

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế hiệu lực từ 1/7/2013 sẽ nâng đáng kể mức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cụ thể:

 + Chậm nộp tiền thuế: phạt theo mức lũy tiến 0,05%/ngày nếu số ngày chậm nộp không quá 90 ngày và 0,07%/ngày với số ngày chậm nộp trên 90 ngày (Hiện tại: 0,05%/ngày);
 + Khai sai dẫn đến thiếu thuế: tăng gấp đôi mức xử phạt từ mức 10% hiện tại lên 20%.

2. Tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 1/7/2013

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) hiệu lực từ 1/7/2013 sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh hiện tại lên 2,25 lần, cụ thể:

  + Giảm trừ cho bản thân: từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng;
  + Giảm trừ người phụ thuộc: từ 1,6 triệu đồng/một người/tháng lên 3,6 triệu đồng/một người/tháng.
Ngoài ra, các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện (theo mức tối đa do Chính phủ quy định) và lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng sẽ được miễn thuế TNCN

3. Xu hướng của cơ quan thuế về chống chuyển giá

 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế hiệu lực từ 1/7/2013 đã quy định về cơ chế "
dịch vụ kế toán

  " thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong hoạt động chống chuyển giá, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế, đồng thời tạo chủ động cho doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) trong việc lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.

4. Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013


  Từ 1/1/2013, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng trung bình khoảng 17,3% so với mức của năm 2012, cụ thể:
  Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng (Mức cũ: 2.000.000 đồng/tháng)
  Vùng II: 2.100.000 đồng/tháng (Mức cũ: 1.780.000 đồng/tháng)
  Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng (Mức cũ: 1.550.000 đồng/tháng)
  Vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng (Mức cũ: 1.400.000 đồng/tháng)

5. Bộ Luật Lao động mới hiệu lực từ 1/5/2013

Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực từ 1/5/2013 đưa ra nhiều quy định theo hướng có lợi cho người lao động. Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm:
 + Tăng thời gian nghỉ thai sản từ mức hiện tại là 4 tháng lên 6 tháng. Lao động nữ nghỉ sinh trước 1/5/2013 nhưng tới 1/5/2013 vẫn trong thời gian nghỉ sinh theo quy định thì vẫn được áp dụng mức 6 tháng này;
 + Tăng thời gian nghỉ Tết Âm lịch từ 4 ngày lên 5 ngày;
 +Tăng tiền lương trong giai đoạn thử việc ít nhất bằng 85% mức lương cho công việc đó, thay vì mức 70% hiện tại;
Hạn chế sử dụng lao động nước ngoài để ưu tiên sử dụng lao động trong nước, như giảm thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài từ 3 năm xuống còn 2 năm và bỏ quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 3 tháng không cần giấy phép lao động.

6. Thu phí đường bộ từ 1/1/2013

Các doanh nghiệp có đăng ký sở hữu xe ô tô và xe máy từ 1/1/2013 sẽ phải chịu thêm phí đường bộ. Theo đó, mức phí doanh nghiệp phải đóng cho ô tô dao động từ 2.160.000 đồng/năm với xe ô tô dưới 10 chỗ đến 7.080.000 đồng/năm với xe ô tô trên 40 chỗ.

7. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ năm 2013


Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC (TT 45) hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thay thế cho Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. TT45 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013. Theo quy định này thì việc tính và trích khấu hao được thực hiện đối với từng TSCĐ và áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trường hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý TSCĐ thì cũng được trích khấu hao TSCĐ để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ: “Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên”. Theo quy định hiện hành giá trị là từ 10.000.000 đồng trở lên.

Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 (01/07/2004) mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được ghi nhận là TSCĐ vô hình (Quy định hiện hành tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình). Để phù hợp với quy định mới này, TT45 đã quy định bổ sung vào Tiết k Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN: “…, quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Ngoài ra, TT 45 cũng quy định rõ khoản chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là TSCĐ vô hình. Đối với Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC

8. Một số Dự thảo quan trọng về thuế


Hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT hiện hành, dự kiến áp dụng từ năm 2014. Bản Dự thảo gần đây sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN có một số thay đổi đáng lưu ý như:
 + Giảm thuế suất thuế TNDN từ 25% xuống 23%;
 + Áp dụng ưu đãi đối với đầu tư mở rộng sản xuất thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi;
 + Tăng trần chi phí quảng cáo, khuyến mại được trừ từ mức hiện hành 10% lên 15%;
 + Gián tiếp đưa ra quy định mới về vốn mỏng (tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu) thông qua khống chế trần lãi vay tính vào chi phí hợp lý hợp lệ.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC về thuế GTGT, Thông tư mới thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn.


  Các Tin khác
  + Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016 (29/09/2016)
  + Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu? (22/09/2016)
  + Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN (31/03/2016)
  + XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HOÁ ĐƠN VIẾT SAI! (24/02/2015)
  + Hướng dấn chung về thuế thu nhập cá nhân (07/10/2013)
  + Xử lý lỗi không tương thích của trình duyệt khi khai thuế qua mạng (24/07/2013)
  + Các vấn đề khi nộp thuế qua mạng với ihtkk và cách khắc phục. (22/07/2013)
  + Cứu hộ phần mềm kế toán ESS (01/07/2013)
  + Cứu hộ phần mềm kế toán: Không còn bất khả thi! - Theo ICTNEWS (29/06/2013)
  + Hướng dẫn kê khai, nộp tờ khai qua mạng với hệ thống iHTKK (29/06/2013)
  + BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CA - CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ (29/06/2013)
  + Học kế toán thuế: Chi phí được trừ - Chi phí không được trừ" trong quyết toán thuế TNDN năm 2012 (29/06/2013)
  + Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48 (29/06/2013)
  + Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ15 (29/06/2013)
  + Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho các DN (29/06/2013)
  + Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán (29/06/2013)
  + Nghị quyết 02/NQ-CP - Thông tư 16/2013/TT-BTC (29/06/2013)
  + Học kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp xây lắp" (29/06/2013)
  + TNC ACC 9.0 Xây dựng | Kế toán Xây dựng (04/12/2012)
  + Phần mềm kế toán TNC Accounting (04/12/2012)
 
Tin nổi bật
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4 Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4
Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất Phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất
Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016 Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất từ 2016
Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu? Nộp đăng ký tài khoản ngân hàng ở đâu?
Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN Hướng dẫn tải tờ khai quyết toán thuế tncn 05/KK-TN
LIÊN HỆ

 Hotline 24/7

0936 268 883


 www.tncsoft.com

nvtram@gmail.com

 

      Hỗ trợ khách hàng

   03 2767 2586
    0976 253 767
    0936 268 883
    0988 621 554
   03 2767 2586
    0902 168 283
phần mềm hay

khách hàng
THỐNG KÊ
Khách online: 2
Tổng truy cập: 1981623

Trang chủ Giới thiệu Soft kế toán Đại lý thuế Hàng hóa iHTKK Tải về KH Lên đầu trang

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC VIỆT NAM

Add: 266 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04 2211 8255 - 04 2321 1883 - Emai: tramtnc@gmail.com

Coppyright © 2006 - 2011 by TNC Corp., JSC. All right reserved.