Làm từ bản Windows XP Professional MSDN ( đầy đủ, không lược bớt) tích hợp SATADriver
Với bộ Driver: SkyDriver 9.9 và công cụ cấu hình: SPAT6_Beta7.
Bản ghost định dạng NTFS. Tốc độ loát Ghost nhanh, nhận Drive nhanh,
Đã tinh chỉnh hệ thống tối ưu hóa, khởi động nhanh,
Không một dấu ấn cá nhân,
Đã Crak Active - Update vô tư. Đã update đến ngày 16.8.2010,

Bản 1:

Đã cài thêm:
Internet Explorer 8,
Windows Media Player 11,
WinRAR 3.9,

Một vài hình ảnh về bản Win

Download Mediafire.

 
 
Tổng dung lượng: 798.489 kb, chia làm 4 phần, 3 phần đầu, mối phần= 200mb, phần 4=179mb.

Bàn 2
Bổ sung themes, phần mềm
Một vài hình ảnh về bản Win

Các software bao gồm:

Microsoft Office 2003, UniKey 4.0.8 Final
Foxit Reander
Internet Explorer 8
Mozilla Firefox 3.6.8 (ngôn ngữ Việt )
Adobe Flash Player 10Active X, Adobe Flash Player 10 Plugin
Java™ 6 Update 21
Windows Media Player 11, K-Lite Codec Pack 6.2.0 Full
Ccleaner v2.23.1111 ( dọn dẹp rác rưởi, gõ bỏ phần mềm …)
USB Disk Security 5.2.0.5 ( chống virut lây nhiễm tư USB)
FileMenu Tools ( Thêm chức năng vào menu chuột phải )
RocketDock 1.3.5 ( Quản lý các biêu tượng trên Destop
WinRAR 3.9, 7Zip

 
Tổng dung lượng: 992 MB. Chia làm 5 phần. 4 phần đầu, mỗi phần=200MB, phần 5= 192 MB
Linh dow:

 
Mã MD5:

Mã MD5 của bản 1 là
MD5 lần lượt các part như sau:
D11FEEAA - D955B146 - 54350929 - EE9C2B33
739AFCC8 - 81CB3FA1 - 518E4D5D - 3FED1C75
2A700E9B - E1C011F0 - 10554AF0 - 493A540E
13D625C4 - AC6044F0 - EF127DC9 - 9A3E5DF3

MD5 của sp3.gho sau khi nối:
37E583DE - 8A30EF8E - B649B4C9 - 6681051C


Mã MD5 của bản 2:

MD5 lần lượt các part như sau:
3681D878 - AF881644 - F3A89D72 - 0C63CBF4
A38DFA7D - 9803A754 - B3360016 - 6609D574
F8FFEDA8 - F2B459E2 - 2C8F6A52 - 4E68DAC1
EE91E622 - F38F9D1A - B119274B - F6D014C2
E2197660 - EF15B719 - 68ABAC5E - B3501E86

MD5 của winv2.gho sau khi nối:
AC946FD9 - CC10BD4E - CAD3D07A - F5CFAE56