Alcohol 120% tương thích với nhiều định dạng đĩa ảo, bạn sẽ thoải mái copy các file ảnh từ internet, từ máy tính khác về máy tính của bạn mà không lo không có chương trình đọc.

Changes in version 2.0.1.2031, 2010-09-10:
- NEW Save XML Image File List
- NEW SPTD virtual-drive kernel
- UPDATE Drive support updated.
- UPDATE Language Files
- UPDATE SPTD 1.74
- FIX minor bugs fixed.
- FIX Invalid Image Size error

Homepage
DOWNLOAD